வீடமைப்புக் கடன் தொகை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதுசமூக ஊக்குவிப்பு மற்றும் பெருந்தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்சர் ஆறுமுகன் தொண்டமானால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பரிந்துரைக்கு அமைவாக பெருந்தோட்டத்துறையில் குறைந்த வருமானத்தைக் கொண்ட பயனாளிகளுக்காக புதிய வாழ்க்கை வீடமைப்பு வேலைத்திட்டத்தின் கீழ், ஒரு வீட்டை நிர்மாணிப்பதற்காக வழங்கப்படும் கடன்தொகை 10 இலட்சம் ரூபாயிலிருந்து 15 இலட்சம் ரூபாய் வரை அதிகரிக்க அமைச்சரவை அனுமதியளித்துள்ளது. 
இந்தக் கடன் தொகை  52 சதவீதம் சம்பந்தப்பட்ட வீட்டு உரிமையாளரினால் செலுத்தப்படுவதுடன, 4 சதவீத வட்டிக்கும் 20 வருடகாலப்பகுதியில் மீள செலுத்தும் காலத்திற்கும் உட்பட்டதாகும். 

Post a Comment

0 Comments