About Me

header ads

வாழைச்சேனை இளைஞர்கள் ராஜாங்க அமைச்சர் அமீர் அலியுடன் இணைவு- ஜிப்ரி கலந்தர் -
வாழைச்சேனை ஹீரோலயன்ஸ் விளையாட்டுக்கழக உறுப்பினர்கள், இளைஞர்கள்  இன்று முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சர் அமீர் அலியுடன்  இனைந்து செயல்படுவதாக  உறுதியளித்தனர்.
இந்நிகழ்வில் வட்டாரக் குழு இணைப்பாளர் ஜெளபர், ஹைராத் பள்ளி வாசல் தலைவர் கலந்தர்பாவா
லியாப்தீன்மற்றும் பிரமுகர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர் .

Post a Comment

0 Comments