Header Ads

Breaking News

ஓட்டமாவடி நியூ பிரண்ட்ஸ் விளையாட்டுக்கு கழகம் மாணவர்களுக்கு உதவிஓட்டமாவடி நியூ ப்ரண்ட்ஸ் வி.கழகத்தின் 2019 நிர்வாகத்தை பொறுப்பேற்ற புதிய நிர்வாக உருப்பினர்களின் முதல் முயற்சியால் கழக உருப்பினர்களின் பூரண பங்களிப்புடன் 25.12.2018ம் திகதி செவ்வாய்க் கிழமை மாலை 04.00மணியளவில் வறிய மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் கொடுக்கும் நிகழ்வு கழகத் தலைவர் UL. இர்சாத் தலைமையில்  கழக ஆலோசகர் MB. கைதர் நாநா அவர்களின் இல்லத்தில் அல்லாஹ்வின் உதவியால் மிக சிறப்பாக இடம்பெற்றது.  

இந் நிகழ்வில் கழக ஆலோசகர் MBT. கான் ஆசிரியர் ஆசிரியரின் சிறப்புறையுடன் ஆரம்பித்து கழகத்தில் முன்னி வீரர்களை கழகத் தலைவரினால் கௌரவிக்கும் நிகழ்வும் இடம்பெற்றது.

குறிப்பு: கூடுதலான பெண் மாணவிகளுக்கு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டதால் புகைப்படங்கள் பிடிப்பதை  கழக நிர்வாகம் முற்றாக தவிர்த்தது.

No comments