இதுவரை வழங்கப்பட்டுள்ள ராஜாங்க/பிரதி அமைச்சுக்கள் - East Time | Bringing news stories that are relevant from Sri Lanka, with a focus on East

East Time | Bringing news stories that are relevant from Sri Lanka, with a focus on East

East Times:Bringing news stories from Sri Lanka

STAY WITH US

test banner

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, December 21, 2018

இதுவரை வழங்கப்பட்டுள்ள ராஜாங்க/பிரதி அமைச்சுக்கள்


புதிய அரசாங்கத்தில் மேலும் பல பிரதி, இராஜாங்க அமைச்சர்கள் இன்றிரவு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் தற்பொழுது சத்தியப்பிரமாணம் செய்து கொள்கின்றனர்.
இதுவரையில் சத்தியப்பிரமாணம் செய்துள்ளவர்கள் விபரம் வருமாறு :
விஜயகலா மஹேஷ்வரன் – கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்
ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க – பெருந்தெருக்கள் மற்றும் பெருந்தெருக்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
அஜித் பீ. பெரேரா – டிஜிட்டல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சரவை அந்தஸ்தற்ற அமைச்சர்
ஜே.சீ. அலவதுவல – உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் மாகாண சபைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
கலாநிதி ஹர்ஷ த சில்வா – பொருளாதார மறுசீரமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
ருவன் குணவர்த – பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்

எரான் விக்ரமரத்ன – நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்  (மு)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages