Showing posts from December, 2017Show all
அரசியலில்  ரஜினி!
அதாவுல்லாஹ்  தைக்கா நகருக்கு செய்த துரோகம் ; மனம் திறக்கிறார் சிரேஷ்ட்ட ஊடகவியலாளர் ரமீஸ்
முன்னாள் அமைச்சர் நஸீரிடம் அதாஉல்லா கற்க வேண்டும்
அக்கரைப்பற்று நிலையான அபிவிருத்தியை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் - ஏ.எல்.தவம்
அட்டாளைச்சேனையை முஸ்லீம் காங்கிரஸ் இலகுவாக கைப்பற்றும் -அமைச்சர் நஸீரின் தலைமை மீது மக்கள் நம்பிக்கை
மக்களுக்காகவே நான் அரசியல் களத்தில் இருக்கின்றேன், இருப்பேன்; தமீம் ஆப்தீன்
மு.கா தலைவரின் முக்கிய ஆதரவாளர்  சபீர் மௌலவி பிரதி அமைச்சர் அமீர் அலியிடம் வாக்குறுதி